Начало За нас
За дружеството

За нас 

Агромил България АД е изцяло частно акционерно дружество, притежаващо контролния пакет в следните компании : Агромил България 1928 ООД, Булрайс ООД, Агромил Лоджистик ООД , свързани с производство, търговия и логистика на брашно,ориз и зърнени храни

Фирмите внедряват модерни технологии и оборудване, следвайки програма за постигане на високо качество, ефективност и конкурентноспособност.

Политика

В Агромил България АД, качеството не означава само отлични продукти, но и отлични отношения с нашите клиенти на всички нива. Ние се стремим да доставяме продукти, които осигуряват пълна удовлетвореност на нашите клиенти, които да отговарят на неговите очаквания за качество.

Работили сме за текущата ни позиция, като винаги сме поддържали строга политика за качество. Чрез съвместното сътрудничество с нашите доставчици и използването на съвременни методи на производство и контрол ние успяваме да осигурим максимална безопастност на нашите продукти.