Начало За нас За предприятието
За предприятието

Предприятието е разположено на площ от 50 д-ка в Северната Индустриална зона на град Пловдив, в непосредствена близост до центъра на града.

Фабриката разполага с добре обучен и квалифициран персонал, контролиран от професионален мениджърски екип.

Производствените мощности – мелници за брашно и ориз, складовете за зърно и за готова продукция и офис сградите са разположени на разгъната застроена площ от 28 д-ка. На територията на предприятието има изградена ж.п. линия

Капацитет:

  • Фабрика за ориз – преработка на 420 тона оризова арпа/ 24 ч.
  • Мелница за брашно – преработка на 90 тона пшеница/ 24 ч.
  • Складове за зърно с вентилационни съоръжения – 40 хил. тона
  • Ж.п. линия за обработка на товарни вагони